Staf Medis

Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan

Dokter Spesialis
icon

Klinik Kandungan

dr. Ronny P.Bangun, Sp.OG

Klinik Kandungan

dr. Gustaf Irianto, Sp.OG

Klinik Kandungan

dr. Hesti Nurmala R, Sp.OG

Klinik Penyakit Dalam

dr. Alvin Nursalim Sp.PD

Klinik Penyakit Dalam

dr. Muhammad Hafiz Aini Sp.PD

Klinik Penyakit Dalam

dr. Anna Puteri Gozali, Sp.PD

Klinik Anak

dr. Cindra K. Damayanti, Sp.A

Klinik Anak

dr. Dion Darius, Sp.A

Klinik Bedah

dr. Buddy Sebastian S, Sp.KG

Klinik Spesialis Konservasi Gigi

dr. Silviana, Sp.KG

Anastesi

dr. Maria Agnes Berliana Sp.An

Klinik Saraf

dr. Erman Keneddy S, Sp.S

Klinik Saraf

dr. Natan Payangan Sp.S

Klinik Rehab Medik

dr. Leni Onna Gracia, Sp.KFR

Klinik Paru

dr. Rosamarlina Sp.P

Klinik THT

dr. Shofiah Sari, Sp.THT-KL

Klinik Radiologi

dr. Bambang Dwi Karyanto Sp.Rad

Patalogi Klinik

dr. Naimatul Mahanani Sp.PK

Dokter Umum
icon

Dokter Gigi

drg. Hermina

Dokter Gigi

drg. Tri Listiani

Dokter Umum

dr. Gagat Dwieka Rahino

Dokter Umum

dr. Deti Kusumahayu

Dokter Umum

dr. Sherly Christine Pinta

Dokter Umum

dr. Revita

Dokter Umum

dr. Deza Anggraini

Dokter Umum

dr. Huseikha

Dokter Umum

dr. Kamilah

Dokter Umum

dr. Rio Suryo

Dokter Umum

dr. Lathifaa H

Dokter Umum

dr. Cheras Yezia

Dokter Umum

dr. Tasya Kamila

Dokter Umum

dr. Firman Satrio Aji

Dokter Umum

dr. Riskidio Aryo